Terug naar alle videos
Zie Jezus, het lichaam van Christus

Met Machiel Jonker

Seminar tent saturday  

Jezus en het lichaam van Jezus (we zeggen het lichaam van Christus) zijn per definitie onlosmakelijk verbonden met elkaar. Dit heeft revolutionaire gevolgen voor ons zien van Jezus… Ook in de gemeente, in de kerk!

Machiel is getrouwd met Yvonne, al 44 jaar! Ze hebben drie zoons, twee dochters en twaalf kleinkinderen. Ze hebben 30 jaar leidinggegeven aan Pinkstergemeente Sjaloom te Heerhugowaard. Sinds 2017 geeft Machiel leiding aan de VPE. Ze hebben met diepe overtuiging herontdekt dat het werk van de Heilige Geest Jezus Christus centraal zet.