Terug naar alle videos
Welke Jezus laten wij zien?

Met Frans Blok

Seminar tent monday  

In de christelijke geloofsbelijdenissen wordt het evangelie samengevat. Daarbij wordt de bediening van Jezus op aarde niet genoemd. Wat heeft dat gedaan met ons denken over het koninkrijk van God? Jezus heeft het over het evangelie van het koninkrijk. Is dat hetzelfde als het evangelie zoals Paulus dat beschrijft? En welk evangelie brengen wij?

Frans is 62 jaar, getrouwd en heeft vier volwassen kinderen. Als zendeling in Albanië was hij oprichter van een opleiding voor Albanese voorgangers. Daarna werd Frans voorganger in Alkmaar en Haarlem. Sinds kort is hij betrokken bij een nieuwe pioniersplek in Haarlem. Zijn ogen zijn opengegaan voor de manier waarop Jezus ‘pionierde’.