Terug naar alle videos
Verrassend anders: Jezus en Offfbeat

met Groepsprogramma

Teenzone none  

Jezus was niet zomaar een gewone man uit Nazareth. Hij liet een ander leven zien. Als rabbi (leraar) sprak Hij over
genade en liefde. Petrus vertelde de mensen in Jeruzalem: Hij is de beloofde Messias, de Zoon van David. En God
heeft Hem de hoogste plek gegeven: die van Heer. Dit was nieuw voor de omstanders. Wie dit hoorde werd diep
geraakt. Ze moesten hun beeld van Jezus bijstellen. Petrus zegt ook: Jezus brengt vergeving. Hij geeft je richting
en bestemming en Hij verbindt je met andere mensen. Hij brengt je in beweging.


Jij kan deel zijn van die beweging. Een beweging van mensen die offbeat durven te leven: vol vertrouwen en vol
liefde. Een beweging van mensen met moed. Met lef. Want misschien ben je wel een van de weinigen die op de
hemelse beat beweegt, de beat van een hemelse Vader die van mensen houdt. Maar… Jij bent níet alleen. Je bent
deel van een megabeweging, dwars door alle tijden en plaatsen heen. Daarom gaan we die boodschap samen
bekijken, horen, voelen en beleven. Samen met Jezus en samen met elkaar. Dwars door alle tijden en plaatsen
heen.

Download (.pdf, 3.45MB)