Terug naar alle videos
Leiderschap kan niet zonder discipelschap

Met Martin Koornstra

Seminar tent sunday  

Leiderschap is bedoeld om mensen tot hun recht te laten komen en bedieningen zijn gegeven om heiligen toe te rusten. Waarin? In het karakter, de kwaliteiten en de kennis die je als leider hebt en waar je een voorbeeld in bent. Daarmee is leiderschap bedoeld om te vermenigvuldigen en te discipelen.

Martin Koornstra is getrouwd met Karin. Samen zijn ze in 2009 Royal Mission gestart met een passie om het koninkrijk van God te verkondigen en anderen daarin te trainen. Martin is veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland en geliefd schrijver van boeken zoals Groeien in Geestkracht en Winnen voor de Koning.