Terug naar alle videos
Here We Go

met Lydia Leha

Teenzone none  

Here We Go
Ready. Set. Go.

Met God in de actie. ‘Jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven. Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van Mij hebben gezien en gehoord. Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld. ‘ Handelingen 1:8-11 (BB)

Download (.pdf, 1.77MB)