Terug naar alle videos
Here I Am

met Joël Treuren

Teenzone none  

Here I Am
Ga jij voor God?

‘Op een keer liep Jezus langs het meer van Galilea. Daar zag Hij twee broers: Simon, die ook Petrus wordt genoemd, en Andreas. Ze gooiden een visnet uit in zee, want ze waren vissers. Hij zei tegen hen: “Volg Mij. Dan maak Ik van jullie vissers van mensen.” Ze lieten onmiddellijk hun visnetten liggen en gingen met Hem mee. Verderop zag hij nog twee broers: Jakobus en Johannes, zonen van Zebedeüs. Ze waren in hun boot met hun vader de visnetten aan het herstellen. Jezus riep hen. Ze lieten onmiddellijk hun boot en hun vader achter en gingen met Hem mee.’ Matteüs 4:18-22 (BB)

Download (.pdf, 2.27MB)